Leeuwarder Courant: Winkel uitkomst voor wie van erfenis af wil zaterdag 12 januari 2013

Leeuwarder Courant

De Erfenisstore in Amsterdam biedt erfgenamen de mogelijkheid schilderijen en andere kunstwerken aan echte liefhebbers te verkopen…